MicroSilk KingSpas

Vířivky KingSpas s MicroSilk s technologií od KOLLER MILK. Ptejte se při objednávce na možnost instalace tohoto systému do vaší vířivé vany.

MICROSILK ODHALUJE VAŠI VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ KRÁSU

Používání vířivek KingSpas s MicroSilk je jako dávat celému tělu kyslík, aby se vaše pleť cítila luxusně hedvábná snížením jemných linek a vrásek. Mikrobubliny doslova obalí vaše tělo v uklidňujícím, šumivém oblaku kyslíku. Ano, kyslík je prospěšný pro vaši pokožku. Zvýšené hladiny kyslíku mají za následek lepší cirkulaci a buněčné dýchání,

MICROSILK

Díky skutečným a hmatatelným účinkům, existuje mnoho důvodů, proč je vodoléčba MicroSilk pro moderní ženu a muže volbou proti stárnutí. Místo invazivních léčebných postupů se vaše léčba odehrává, jakmile se zbavíte všech starostí dne ve vířivé vaně KingSpas s miliardami bublinek technologie MicroSilk.

 • zvýšený metabolismus kůže
 • zvýšený růst kožních buněk
 • hlubší čištění pórů k odstranění nečistot
 • snížené jemné linie a vrásky
 • zvýšená hydratace
 • může zmírnit příznaky ekzémů a lupénky
 • podporuje hluboký spánek
 • stimuluje imunitní systém a podporuje hojení

ZAŽIJTE SÍLU MIKRO BUBLIN MICROSILK

Na rozdíl od tradičních vzduchových bublin jsou mikrobublinky MicroSilk dostatečně malé, aby se dostaly do pórů a odstranily nečistoty. Mikrobublinky se zhroutí hluboko ve vodě, uvolňují kyslík a tepelnou energii. 
MicroSilk zvyšuje metabolismus kůže a podporuje růst kožních buněk. Mikrobubliny bohaté na kyslík zlepšují produkci kolagenu, aktivují buňky, stimulují imunitní systém, zabíjejí bakterie a podporují hojení.


Koupejte se v oblaku kyslíku

Je to všechno o mikrobublinách bohatých na kyslík. Naše technologický proces zaplavuje vodu miliardami těchto malých zázraků, zvyšuje hladinu kyslíku až o 70% oproti běžné vodě z vodovodního řadu a poskytuje skutečně jedinečný a prospěšný zážitek z koupání.

Cena: 24.900,- (bez DPH)

Zde předkládáme zkrácenou verzi výsledků studie námi dodávané technologie MicroSilk od firmy Rudolf Koller s.r.o., provedené Výzkumným ústavem balneologickým, IČ86652061, Mšené-lázně.

• V roce 2019 v dubnu jsme podepsali Memorandum o spolupráci ve výzkumu, vývoji a inovacích ve vodní terapii v oboru mikro a nano bublin. Partnerem je přední evropský výrobce Rudolf Koller s.r.o. ze skupiny Koller Group a. s.  Jsme na počátku vývoje nové léčebné technologie využitelné pro inovace balneologických procedur. Po počáteční rezervovanosti českého lázeňského prostředí se probudil zájem o tuto technologii v Mariánských Lázních a ve Františkových Lázních. Prvním výsledkem této spolupráce je Vstupní studie Identifikace možností a postupů preklinické analýzy a klinického hodnocení Programu MILK, VÚB,
• Duben 2019. Vstupní studie identifikovala micro a nano bubliny (MNB) jako revoluční technologii, která perspektivně může zásadně změnit svět rehabilitační medicíny. Iniciativní zjednodušená systematická rešerše popisovala vybrané výsledky výzkumu a technických řešení ve světě, především v Evropě a USA, využívající technologii srovnatelnou s MILK. Byl popsán dynamicky rostoucí zájem o aplikace MNB v neuvěřitelně odlišných odvětvích, jako je wellness, léčení, čištění odpadních vod, veterinární péče, praní a mytí v osobní hygieně, úklidové činnosti a řadě dalších. Hlavní zájem byl však soustředěn na působnost konkurentů Programu MILK KOLLER (dále jen PM). Někteří mají zřejmě vynikající výsledky a skvělé perspektivy. Celosvětový vývoj směřuje k využití této technologie jako zdravotnického prostředku na základě klinického hodnocení. První klinická šetření na úrovni observace (USA, Taiwan, Jižní Korea a další asijské státy) k tomu směřují. Rudolf KOLLER s.r.o má dobrou příležitost získat marketingovou výhodu.
• Druhým výsledkem spolupráce s Rudolf Koller s.r.o je případová studie Preklinický výzkum kazuistických účinků Programu MILK Preklinická analýza účinku PM předchází klinickému zkoušení, které je významně časově i nákladově náročnější. Musí dát první podklady k formulaci metodiky a zadání klinického hodnocení na úrovni zdravotnického prostředku. Studie na základě aktualizované rešerše a vlastního zkoumání nejprve stručně popsala možný výklad působení zařízení Programu MILK. - Fyzikální výklad vzniku a vlastností mikrobublin. Ve světe různé názory. Nejlépe vyhovuje výklad, který charakterizuje „mikrobublinový mrak“ jako rozptýlené disperzní plynové částice ve vodním prostředí. Jde o formu „vlhké pěny“, kde obecně obsah plynu může činit až 85 % objemu celkové dispersní směsi. Fyzikální VÚB hypotéza: Mikrobublinový mrak vytvořený zařízením PM obsahuje dispersní částice v rozsahu nízkého dispersního podílu do 10 %. VÚB hodlá dále pokračovat ve výzkumu zaměřeném na fyzikální výklad a v současné době hledá potřebné finanční prostředky. Cílem je dosavadní poznatky doplňované hypotetickými soudy dále ověřovat ve spolupráci s akademickým pracovištěm vybaveném certifikovaným zařízením pro potřebná měření velikosti dispersních částic (dále pro jednoduchost již jen mikrobublin) na bázi měření interferencí koherentního zdroje o známé vlnové délce.
• Formulovali jsme hypotézu, jak mikrobubliny působí na organismus prostřednictvím obrovské plochy kožních pórů – kavitační účinky, tepelné účinky, mechanické, chemické apod. PM napomáhá vyplavování usazenin v pórech, včetně mikrobiálních agens a toxinů. Podle literatury ty mají kladný náboj a tak mohou interagovat s negativně ionizovanými mikrobublinami, které jsou k nim přitahovány, když vstupují do pórů a mazových žláz.
Předklinický výzkum kazuistických účinků PM ve vybraných šesti případech zkoumal tendence podpory celkového pocitu zdraví, resp. zmírnění příznaků onemocnění, podpůrný účinek v oblasti současného krevního tlaku (BP), pulsu (P) a změn srdeční frekvence, plus sebehodnocení každého vstupu a výstupu. Doba expozice PM měřenému případu byla ve všech případech stejná. Všichni případoví probandi byli podrobeni proceduře každý den od 16. do 25. ledna 2020, takže časový odstup mezi každým vstupem do procedury umožňoval sušení, oblečení a poté okamžité první denní měření. Preklinický výzkum splnil očekávání, které bylo podloženo: i. Pozorováním výrobce a distributora Rudolf Koller s.r.o. účinků u jeho uživatelů a jeho propagační tiskové i papírové materiály k PM. ii. Údaji o výsledcích rešerší v databázích Medline a Google Scholar k účinkům konkurenčních technologií. Zjednodušená metaanalýza klinických pozorování nebo preklinických analýz.
Hlavní preklinická zjištění:
• Nebyl zjištěn žádný případ škodlivého vlivu na účastníka případové studie.
• Působení PM by pro zvýšení účinku mělo trvat delší dobu, než byla aplikována, tj. v trvání 30 min. denně, při shodné teplotě vody a každodenní expozice nejméně po dobu tří týdnů (např ve smluvním léčebně lázeňském zařízení). Doporučuje se ještě přezkoumat v rámci navazujícího potenciálního měření.
• Hypotéza, že PM může mít pozitivní vliv na kardiovaskulární systém byla případovou studií potvrzena. TK, který byl vyšší má tendenci ke snížení (u 4 případů), velmi mírné změny nebo stagnace u 1 případu, jeden případ byl charakterizován změnou tendence z nižšího TK na vyšší směrem ke standardní úrovni. U hodnot pulzu byla zjištěna tendence k mírnému zvýšení frekvence, ale pro jeho hodnocení by byla potřeba delší měřená doba (nejméně 21 dní).
• PM má pozitivní vliv na nervový systém. Ve třech případech došlo k pozitivnímu vlivu na psychiku. 
• Prakticky všeobecný pozitivní vliv má koupel PM na pocit mírného zlepšení fyzické a duševní kondice. Po počátečních 5 dnech, kdy dochází ke zlepšení spánku, někdy až zvýšené ospalosti, dochází k pozitivní úpravě z hlediska doby a kvality spánku.
• Prakticky všeobecný pozitivní vliv má koupel PM na pocit trvalého zvláčnění pokožky, v jednom případě prokázaný efekt na odstranění svědivosti, resp. na odstranění symptomů předcházejících tvorbě bércového vředu.
Soubory ke stažení:

 • Micro Silk s technologií Koller MILK O2
 • Vířivka ALCORA s MicroSilk
 • MicroSilk KingSpas
Showroom

Vlásenická 890
393 01 Pelhřimov
ukázat na mapě

Kontakt

+420 724 722 561

kompletní kontakty

Otevírací doba

ÚT - PÁ: 10:00 - 17:00 hod
Nemáte čas v pracovních dnech? Domluvte si návštěvu u nás na víkend.