Časté otázky na vírivky

Niekoľko základných otázok a odpovedí ohľadom inštalácia a prevádzkovanie vírivky.

Kam je možné vírivku umiestniť?

Najvhodnejším miestom je vonkajší priestor ako napríklad záhrada, terasa, zimná záhrada či balkón. Najviac využívané umiestnenie je vonkajšia terasa so zastrešením, prípadne zimná záhrada s posuvným zastrešením. Je veľa ľudí, ktorí uprednostňujú kúpeľ v otvorenom priestore záhrady s možnosťou pozorovania hviezd na nočnej oblohe. Samozrejme je možné umiestnenie do interiéru, ale je nutné počítať s vlhkosťou pri odparovanie vody. Preto sa používa podľa spôsobu prevádzkovania a veľkosti miestnosti automatické odsávanie alebo odvlhčovače.

Aké sú požiadavky na stavebnú pripravenosť?

Záleží na spôsobe inštalácie vírivky, či budete vírivku usadzovať na podlahu alebo čiastočne či úplne zapúšťať do podlahy alebo terénu v priestore záhrady. V prípade, že vířivkubudete inštalovať na spevnené podložie, dlažbu alebo betón je potrebné dodržať pri vonkajšom umiestnení nemrznúcu hĺbku tak, aby nedochádzalo v zime k pohybu podlahy (dlažby) a následnému poškodeniu spodnej dosky a celkovej nestabilite vírivky. Pri umiestnení vírivky je potrebné počítať s celkovou hmotnosťou (zaťažením na m2) podľa typu vane, a to najmä pri inštalácii do nadzemných podlaží a balkónov. Tu odporúčame vopred prerokovať umiestnenie najlepšie sa statikom.
Pri inštalácii zapustením do podlahy v interiéri alebo na záhrade sa usadzuje vírivka po spodný okraj skeletu. Spôsob inštalácie vírivky odporúčame vopred prerokovať s dodávateľom. Potrebnú hĺbku pre montáž, spôsob riešenia elektro prípojky a vypúšťacieho ventilu podľa zvoleného modelu.

Aké sú požiadavky na elektrickú prípojku?

V rozvodnej skrini je potrebné inštalovať zodpovedajúce samostatné istenie podľa typu vírivky a od neho do priestoru vírivky privediete kábel s 2 - 3 metrovou rezervou, vrátane samostatného žltozeleného zemniaceho drôtu. Jednotlivé typy pripojenia nájdete v technických dátach víriviek na webových stránkach. Všetko doporučujeme prejednať vopred s dodávateľom vírivky.

Je potrebný prívod vody k vírivke a odpad?

Prívod vody (napúšťanie) k vírivkám sa rieši individuálne podľa umiestnenia. Ak je to technicky možné, je dobré po dohode s dodávateľom vopred umiestniť na vhodné miesto napúšťací ventil s flexibilnou hadicou. Treba počítať s tým, že vírivku nielen napustíte, ale občas po použití doplníte vodou, ktorá pri používaní vytečie z vírivky a časť sa pri odkrytie termokrytu odparí. Väčšina užívateľov toto rieši iba záhradnou hadicou, ktorú používa pri práci vonku na záhrade.

Pre vypúšťanie vody v interiéri je možné pripraviť v podlahe odpadové potrubie (PVC 40-50mm), na ktoré sa pri montáži vypúšťací ventil napojí - odporúčame prediskutovať spôsob vypúšťania vopred s dodávateľom. Štandardne majú všetky vírivky umiestnený vypúšťací ventil v spodnej doske vírivky. (Viď. Technický výkres)
Pri objednaní vírivky na zákazku je možné s dodávateľom dohodnúť umiestnenia vypúšťacieho ventilu podľa vašich požiadaviek. Rovnako možno využívať na vypúšťanie vírivky bežnej ponorné čerpadlo.

Ako často sa mení voda vo vírivke?

Pri privátnom používaní sa mení voda vo vírivke približne 2 × - 4 × do roka. Všetko však záleží na mnohých okolnostiach ako napríklad frekvencia užívania či osobný prístup pri údržbe vírivky. Ďalším dôležitým vplyvom na životnosť vody je samozrejme vybavenie vírivky filtráciou, ozonátorom a ďalšími technickými prvkami. Čo tiež pri nákupe vírivky zákazníkom odporúčame, je dopredu zistiť kvalitu vody, ktorú bude napúšťať vírivku. Dôvodom je často vyskytujúce sa vysoká tvrdosť vody, prítomnosť železa a ďalšie zvýšené hodnoty prvkov vo vode ovplyvňujúce konečnú kvalitu a životnosť vody.

Pri využívaní pre komerčné účely je nutné zariadenie prevádzkovať za prísnejších hygienických podmienok a odporúčame vybaviť vírivku pieskovou filtráciou. Je potrebné dodržať aj ďalšie podmienky, o ktorých získate bližšie informácie vo vyhláške č. 238/2011 Zb. pre použitie vírivky vo verejných prevádzkach a vyhlášky č. 268/2009 Zb. o technických požiadavkách na stavby.

Aké vysoké sú náklady pri vnútornom a pri vonkajšom umiestnení?

Záleží na veľkosti vírivky, teda objemu vody, frekvencie používania, umiestnenie vírivky v interiéri alebo vonku, údržby a pod. Priemerné mesačné náklady pri celoročnom prevádzkovaní sú v rozsahu 12-27 Eur u víriviek do 700 litrov vody a 27-59 Eur u väčších víriviek s objemom 1300 litrov a viac. Pri umiestnení vírivky v interiéri, kde bude stála teplota okolo 20 ° C budete približne na polovičných nákladoch oproti vonkajšiemu umiestnenie. Obe varianty platí pri privátnom užívaní 3 × až 5 × týždenne. Taktiež záleží na konkrétnej sadzbe za kWh a prípadné využívanie nočné sadzby elektrickej energie. Tieto náklady sú počítané pri sadzbe 0,16Eur / kWh.

Ako náročná je údržba vody vo vírivke a aká chémia sa používa?

Pri bežnom privátnym používaní vám zaberie starosť o vírivku zhruba pol hodiny za týždeň. Najprv je potrebné sa naučiť niekoľko zásad ako je meranie pH a dávkovanie chémie. U víriviek, rovnako ako pri bazénoch, sa môže používať viac typov chémie. Oproti bazénom majú väčšinou vírivky vyššiu teplotu vody okolo 35-38 ° C, čo má za dôsledok vyššiu náchylnosť na kvalitu vody.

Môžete využívať klasickú chlórová chémiu, ktorá pri vyšších teplotách vody a pri veľkom množstve chlóru vo vode pomerne nepríjemne CPI do očí. Dnes už dodávame zákazníkom tabletky, kde je chlór dávkovaný v rozumnej miere a táto nepríjemnosť prakticky nehrozí. Navyše tieto 20g tabletky obsahujú ďalšie 4 dôležité zložky pre ÚDRŽBA vody vo vírivke a stávajú sa tak veľmi pohodlným pomocníkom pri údržbe kvality vody.

Ďalšou možnosťou je použitie bezchlórové tzv. Kyslíková chémia, ktorá nie je prakticky cítiť, ale je potrebné sa s ňou naučiť dobre pracovať. Zo začiatku je lepšie častejšie kontrolovať hodnoty vody, než si zažijete správne dávkovanie, aby ste vodu udržali v dobrej kvalite. Tento systém je však trochu náchylnejší na usadzovaniu nečistôt v potrubím systéme celej vírivky. U značkových systémov elektroniky následne dochádza k zaneseniu čidiel a automatickému blokovanie ohrevu. Preto je nutné pri každej výmene vody najprv špeciálnym čističom vírivku nechať prepláchnuť, aby sa usadeniny zo stien potrubia odstránili.

Asi menej známu dezinfekciou vody vo vírivke je dezinfekcia vody Bromo, čo je veľmi účinný a nenáročný spôsob údržby čistej vody vo vírivke. Dávkovanie je veľmi jednoduché, pomocou 20g brómových tabliet, ktoré sa vloží do priestoru filtra alebo malého plaváku.

Z doplnkovej výbavy víriviek KingSpas si tiež môžete zaobstarať sanitizační systém Gecko in.Clear fungujúci na báze bromidu sodného, ​​ktorý automaticky udržuje správnu hladinu brómu vo vírivke.

Aké sú ročné približné náklady na chémiu?

Záleží opäť na veľkosti vírivky, používanie, dodržiavanie čistoty pred vstupom do vírivky atď. Pri používaní brómových tabliet sú potom náklady v rozsahu od 27 do 50 Eur / rok. Najlacnejším variantom je používanie tabliet 5v1 s prídavkom chlóru, kde sú náklady okolo 20 Eur / rok.

Je možné vírivku prevádzkovať na minerálne morskú soľ?

Vírivky musia byť vybavené zodpovedajúce technológií a komponenty, ktoré týmto minerálnym soliam odolávajú. Vírivky KingSpas väčšinu týchto parametrov spĺňajú už v základe. Pokiaľ zákazník prejaví záujem o prevádzkovanie vírivky napr. So soľou z mŕtveho mora, zoznámime ho s podmienkami, ktoré musia dodržať a tie sú následne uvedené v zmluve.

Treba na zimu vírivku vypúšťať?

Vírivky KingSpas sú štandardne dodávané s termoizoláciou na celoročnú prevádzku a je možné ich teda využívať nepretržite. Kto nechce v zime vírivku prevádzkovať, vypustí vodu z celého priestoru vane vypúšťacím ventilom. Zvyšnú vodu v potrubnom systéme vypustí povolením matice na vstupe do hydromasážneho čerpadla a cirkulačného čerpadla (spodné maticové spoje), tak aby voda nezostala v čerpadlách a ohrevu. Pre správne zazimovanie odporúčame objednať túto službu u dodávateľa. V prípade, že dôjde k poškodeniu zariadenia neodborným zazimovaním, záruku na poškodené diely už nie je možné uplatniť.

Aká je odporúčaná doba masáže?

Riadiaci systém je nastavený tak, že po spustení hydromasážneho motora sa vírivka automaticky vypne po 20 minútach. To je odporúčaná doba masáže vodným prúdom. Túto dobu odporúčame dodržiavať hlavne po začiatku, kedy nie je telo na tento spôsob masáže zvyknuté. Samozrejme systém umožňuje opätovné spustenie hydromasážneho motora a môžete masáž opakovať podľa vlastného uváženia.

Aká je odporúčaná teplota vody vo vírivke?

Maximálna nastaviteľná teplota ohrevu vody vo vírivke je 40 ° C. V chladnejšom období sa používa teplota v rozsahu 36 - 38 ° C, ale je to veľmi individuálne a záleží na okolité a pocitové teplote vzduchu. Tiež je rozhodujúce umiestnenie vírivky, či je inštalovaná vo vnútorných temperovaných priestoroch alebo vonku na záhrade. V letných mesiacoch sa využívajú skôr nižšie teploty okolo 30 ° C. Možnosť nastavenia ohrevu je možné s presnosťou 0,5 ° C.

Aké zásady treba pred vstupom do vírivky dodržiavať?

Základným pravidlom by mala byť očista tela sprchou. Odporúča sa osprchovať vodou bez použitia mydiel alebo sprchových gélov. Nenechávajte na plavkách pri vstupe do vírivky kovové ozdobné predmety, pretože ním môžete poškodiť skelet vírivky. Teplá voda vo vírivke môže určitým osobám spôsobovať nevoľnosť, a preto sa odporúča využívať vírivku v prítomnosti druhej osoby, to platí najmä u detí. V prípade tehotenstva sa neodporúča používať vírivku viac ako 10 minút a teplotu maximálne 37 ° C.

  • C:\fakepath\XENA přípojka elektro
Showroom

Osvobození 1699
393 01 Pelhřimov
ukázat na mapě

Kontakt

+420 724 722 561

kompletné kontakty

Otváracia doba

ÚT - PÁ: 10:00 - 17:00 hod
Nemáte čas v pracovných dňoch? Dohodnite si návštevu u nás na víkend.