Vířivky KingSpasVířivky KingSpas

venkovní i interiérové
SwimSpas
vířivka + bazén
ToRelax.cz
e-shop

Vířivky KingSpas  

O vířivkách  

Časté dotazy na vířivky

Časté dotazy

na vířivky

Nejvhodnějším místem je venkovní prostor jako například zahrada, terasa, zimní zahrada či balkon. Samozřejmě je možné umístění do interiéru, ale je nutno počítat s vlhkostí a instalovat dle velikosti místnosti odpovídající odvětrání, případně odvlhčovač. Vířivku je možné ohřát na teplotu až 40°C, kdy po odstranění termokrytu dochází k velkému odpařování vody. Nejvíce využívané umístění je venkovní terasa se zastřešením, případně zimní zahrada s posuvným zastřešením. Každý z nás má jiné představy a je také mnoho lidí, kteří upřednostňují koupel v otevřeném prostoru zahrady s možností pozorování hvězd na noční obloze.

V rozvodné skříni je potřebné instalovat odpovídající samostatné jištění dle typu vířivky a od něho do prostoru vířivky přivedete kabel s 2 – 3 metrovou rezervou, včetně samostatného žlutozeleného zemnícího drátu. Jednotlivé typy připojení naleznete v technických datech vířivek na webových stránkách. Vše doporučujeme projednat předem s dodavatelem vířivky.

Při privátním používání se mění voda ve vířivce přibližně 2× – 4× do roka. Vše ovšem záleží na mnoha okolnostech jako je četnost užívání či osobní přístup při údržbě vířivky. Dalším důležitým vlivem na životnost vody je samozřejmě vybavení vířivky filtrací, ozonátorem a dalšími technickými prvky. Co rovněž při nákupu vířivky zákazníkům doporučujeme, je předem zjistit kvalitu vody, kterou bude napouštět vířivku. Důvodem je často vyskytující se vysoká tvrdost vody, přítomnost železa a další zvýšené hodnoty prvků ve vodě ovlivňující konečnou kvalitu a životnost vody.

Při využívání pro komerční účely je nutno zařízení provozovat za přísnějších hygienických podmínek a doporučujeme vybavit vířivku pískovou filtrací. Je potřebné dodržet i další podmínky, o kterých získáte bližší informace ve vyhlášce č. 238/2011 Sb. pro použití vířivky ve veřejných provozech a vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Při běžném privátním používání vám zabere starost o vířivku zhruba půl hodiny za týden. Nejprve je potřeba se naučit několik zásad jako je měření pH a dávkování chemie. U vířivek, stejně jako u bazénů, se může používat více typů chemie. Oproti bazénům mají většinou vířivky vyšší teplotu vody kolem 35–38°C, což má za důsledek vyšší náchylnost na kvalitu vody.

Můžete využívat klasickou chlórovou chemii, která při vyšších teplotách vody a při velkém množství chlóru ve vodě poměrně nepříjemně čpí do očí. Dnes již dodáváme zákazníkům tabletky, kde je chlór dávkován v rozumné míře a tato nepříjemnost prakticky nehrozí. Navíc tyto 20g tabletky obsahují další 4 důležité složky pro údrřbu vody ve vířivce a stávají se tak velmi pohodlným pomocníkem při údržbě kvality vody.

Další možností je použití bezchlórové tzv. kyslíková chemie, která není prakticky cítit, ale je potřeba se s ní naučit dobře pracovat. Ze začátku je lépe častěji kontrolovat hodnoty vody, než si zažijete správné dávkování, abyste vodu udrželi v dobré kvalitě. Tento systém je ovšem poněkud náchylnější na usazování nečistot v potrubím systému celé vířivky. U značkových systémů elektroniky následně dochází k zanesesení čidel a automatickému blokování ohřevu. Proto je nutné při každé výměně vody nejprve speciálním čističem vířivku nechat propláchnout, aby se usazeniny ze stěn potrubí odstranily.

Asi méně známou dezinfekcí vody ve vířivce je dezinfekci vody brómem, což je velmi účinný a nenáročný způsob údržby čisté vody ve vířivce. Dávkování je velmi jednoduché, pomocí 20g brómových tablet, které se vloží do prostoru filtru nebo malého plováku.

Z doplňkové výbavy vířivek KingSpas si také můžete pořídit sanitizační systém Gecko in.Clear fungující na bázi bromidu sodného, který automaticky udržuje správnou hladinu brómu ve vířivce.

Vířivky KingSpas jsou standardně dodávány s termoizolací na celoroční provoz a je možno je tedy využívat nepřetržitě. Kdo nechce v zimě vířivku provozovat, vypustí vodu z celého prostoru vany vypouštěcím ventilem. Zbylou vodu v potrubním systému vypustí povolením matice na vstupu do hydromasážního čerpadla a cirkulačního čerpadla (spodní maticové spoje), tak aby voda nezůstala v čerpadlech a ohřevu. Pro správné zazimování doporučujeme objednat tuto službu u dodavatele. V případě, že dojde k poškození zařízení neodborným zazimováním, záruku na poškozené díly již není možno uplatnit.

Základním pravidlem by měla být očista těla sprchou. Doporučuje se osprchovat vodou bez použití mýdel nebo sprchových gelů. Nenechávejte na plavkách při vstupu do vířivky kovové ozdobné předměty, protože jím můžete poškodit skelet vířivky. Teplá voda ve vířivce může některým osobám způsobovat nevolnost, a proto se doporučuje využívat vířivku v přítomnosti druhé osoby, to platí zejména u dětí. V případě těhotenství se nedoporučuje používat vířivku více jak 10 minut a teplotu maximálně 37°C.

Záleží na způsobu instalace vířivky, zda budete vířivku usazovat na podlahu nebo částečně či zcela zapouštět do podlahy nebo terénu v prostoru zahrady. V případě, že vířivku budete instalovat na zpevněné podloží, dlažbu nebo beton je potřebné dodržet při venkovním umístění nezámrznou hloubku tak, aby nedocházelo v zimě k pohybu podlahy (dlažby) a následnému poškození spodní desky a celkové nestabilitě vířivky. Při umístění vířivky je třeba počítat s celkovou hmotností (zatížením na m2) dle typu vany, a to zejména při instalaci do nadzemních podlaží a balkónů. Zde doporučujeme předem projednat umístění nejlépe se statikem. Při instalaci zapuštěním do podlahy v interiéru nebo na zahradě do země se usazuje vířivka po spodní okraj skeletu a doporučujeme předem projednat s dodavatelem způsob usazení. Zjistit potřebnou hloubku pro montáž, způsob řešení elektro přípojky a vypouštěcího ventilu dle zvoleného modelu.

Přívod vody (napouštění) k vířivkám se řeší individuálně dle umístění. Pokud je to technicky možné, je dobré po dohodě s dodavatelem předem umístit na vhodné místo napouštěcí ventil s flexibilní hadicí. Je třeba počítat s tím, že vířivku nejen napustíte, ale občas po použití doplníte vodou, která při používání vyteče z vířivky a část se při odkrytí termokrytu odpaří. Většina uživatelů toto řeší pouze zahradní hadicí, kterou používá při práci venku na zahradě.

Při umístění v interiéru je doporučujeme připravit v podlaze odpadní potrubí (PVC 40–50mm) a při montáži se vypouštěcí ventil na potrubí napojí. (Projednat umístění předem s dodavatelem). Vířivky mají standardně umístěny ve spodní desce vypouštěcí ventily. Při objednání vířivky na zakázku je možné s dodavatelem dohodnout umístění vypouštěcího ventilu dle vašich požadavků. Rovněž lze využívat k vypouštění vířivky běžné ponorné čerpadlo.

Záleží na velikosti vířivky, tedy objemu vody, četnosti používání, umístění vířivky v interiéru nebo venku, údržby apod. Průměrné měsíční náklady při celoročním provozování jsou v rozsahu 300–700 Kč u vířivek do 700 litrů vody a 700–1500 Kč u větších vířivek s objemem 1300 litrů a více. Při umístění vířivky v interiéru, kde bude stálá teplota kolem 20°C budete přibližně na polovičních nákladech oproti venkovnímu umístění. Obě varianty platí při privátním užívání 3× až 5× týdně. Rovněž záleží na konkrétní sazbě za kWh a případné využívání noční sazby elektrické energie. Tyto náklady jsou počítány při sazbě 4 Kč/kWh.

Záleží opět na velikosti vířivky, používání, dodržování čistoty před vstupem do vířivky atd. Při používání kyslíkové chemie a celoročním provozu budou náklady v rozsahu 1.200 – 2.500 Kč dle velikosti vířivky. Při používání brómových tablet jsou pak náklady v rozsahu od 700 do 1.200 Kč/rok. Nejlevnější variantou je používání tablet 5v1 s přídavkem chlóru, kde jsou náklady kolem 400Kč/rok.

Řídící systém je nastaven tak, že po spuštění hydromasážního motoru se vířivka automaticky vypne po 20 minutách. To je doporučená doba masáže vodním proudem. Tuto dobu doporučujeme dodržovat hlavně po začátku, kdy není tělo na tento způsob masáže zvyklé. Samozřejmě systém umožňuje opětovné spuštění hydromasážního motoru a můžete masáž opakovat dle vlastního uvážení.